Velg en side

Retningslinjer for personvern

General Data Protection Regulation (GDPR) er EUs forordning for personvern som trer i kraft i løpet av 2018. I sammenheng med dette har Norge lagt frem et forslag til en ny personopplysningslov i henhold til EUs forordning, som vil tre i kraft samtidig som GDPR. Vi synes dette er et positivt tiltak i dagens digitale hverdag for alle våre gjester. Vi jobber nå på tvers av markedsføring, salg, booking og administrasjon for å sikre at vi har løsninger på plass slik at vi følger lovens strenge regler for beskyttelse av personopplysninger.

Det er viktig for oss at du føler deg trygg med hvordan vi behandler personopplysningene dine:  

 • Vi innhenter kun personopplysninger gjennom epost, telefon eller andre systemer som er relevant og nødvendig for å levere våre tjenester til deg som kunde.
 • Vi forbeholder oss retten til å sende relevant informasjon til deg via e-post. Dette kan være bekreftelse på din booking eller nyhetsbrev dersom du har gitt oss tillatelse til dette. Du kan melde deg av vårt nyhetsbrev i selve nyhetsbrevet direkte.
 • Vi lagrer ikke kredittkortnummer og annen sensitiv betalingsdata.
 • Vi selger aldri personopplysningene dine videre til andre selskap.

Informasjonen nedenfor beskriver hvordan vi behandler personopplysningene dine, og hvilke rettigheter du har når det gjelder denne behandlingen.

Hvem kontrollerer dine personlige data? 

Blomsterbua Mat og Vin kontrollerer personopplysningene du gir oss, og er ansvarlig for personopplysningene dine i henhold til gjeldende personvernslovgivning.

Hvor lagrer vi opplysningene dine? 

Opplysningene vi samler inn om deg lagres innen Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (“EØS”), men kan også overføres til og behandles i et land utenfor EØS. Alle slike overføringer av personopplysninger utføres i samsvar med gjeldende lovverk.

Hvem har tilgang til opplysningene dine?

Opplysningene dine kan komme til å deles mellom avdelinger innen Blomsterbua mat og Vin og Fru Haugans Hotel. Vi formidler/selger/bytter aldri opplysningene dine til tredjepart i markedsføringsøyemed utenfor selskapet. Opplysninger som registreres hos samarbeidspartnere, systemer eller underleverandører vil kun brukes til å tilby deg våre tjenester.

Hva er den juridiske bakgrunnen for behandling av personopplysninger? 

For hver spesifikk behandling av personopplysninger vi innhenter fra deg, vil vi informere deg om hvorvidt innhentingen er lovfestet eller påkrevd for å inngå en kontrakt, og om du er forpliktet til å oppgi personopplysningene og hvilke konsekvenser det kan ha hvis du velger å ikke gjøre det.

Innhenting av data til bruk i vår markedsføring

Vi bruker Google Analytics for å samle og vurdere informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet. Google Analytics bruker informasjonskapsler. Google Analytics mottar generell webstatistikk, som f. eks. nettlesertype, tidspunkt, språk og hvilken nettside brukeren kom fra.
Mottatte opplysninger er underlagt Google sine retningslinjer for personvern.
Ønsker du ikke å bli sporet? Bruk Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Tidvis kjører vi kampanjer på Facebook. I disse tilfellene bruker vi informasjonskapsler og lignende teknologi for å vise annonser på og utenfor Facebooks tjenester (Facebook Custom Audience).
Finn ut mer om hvordan Facebook bestemmer hvilke annonser du får se.
Du kan justere annonseinnstillingene dine hvis du ønsker å kontrollere og administrere hva slags annonser du ser på Facebook.
Les om Facebooks retningslinjer for personvern, samt muligheten for å hindre Facebook fra å registrere ditt adferdsmønster.

Hvilke rettigheter har du? 

Rettighet til tilgang:  
Du har til enhver tid rett til å be om informasjon om personopplysningene vi oppbevarer om deg. Kontakt oss på post@blomsterbuamatogvon.no og du vil få tilsendt informasjon om dine personopplysninger.

Rettighet til overførbarhet:  
Når vi behandler personopplysningene dine på automatisk vis, på grunnlag av ditt samtykke eller basert på en avtale, har du rett til å få overført en kopi av opplysningene i en strukturert, alminnelig og maskinlesbar stand til deg eller til en annen part. Dette gjelder kun de personopplysningene du har oppgitt til oss.

Rett til korrigering:  
Du har rett til å be om korrigering av personopplysningene dine dersom de ikke er korrekte, og dette inkluderer retten til å utfylle ufullstendige personopplysninger.

Rett til sletting: 
Du har rett til å slette hvilke som helst personopplysninger behandlet av Blomsterbua Mat og Vin når som helst, bortsett fra i følgende situasjoner:

 • du har uoppgjort gjeld hos Blomsterbua Mat og Vin, uavhengig av betalingsmetode
 • du mistenkes for eller har misbrukt våre tjenester i løpet av de siste fire årene
 • gjelden din har blitt solgt til en tredjepart i løpet av de siste tre årene, eller i løpet av det siste året for avdøde kunder
 • hvis du har utført et kjøp, vil vi beholde personopplysningene dine i forbindelse med transaksjonen for å overholde bokføringsreglene

Rett til å protestere på behandling av personopplysninger på grunnlag av legitime interesser:  
Du har rett til å protestere på behandlingen av personopplysningene dine når dette er basert på de legitime interessene til Blomsterbua Mat og Vin. Selskapet vil ikke fortsette å behandle personopplysningene dine med mindre vi kan vise til en legitim grunn for behandlingen som tar presedens over dine interesser og rettigheter på grunnlag av våre lovfestede rettigheter.

Din rett til å protestere på direkte markedsføring: 
Du har rett til å protestere på direkte markedsføring, inkludert profilanalyser utført med tanke på direkte markedsføringsformål. Du kan til enhver tid melde deg av våre nyhetsbrev ved å følge instruksene som alltid er gitt i emailer vi sender ut.

Rett til begrensning: 
Du har rett til å be om at Blomsterbua Mat og Vin begrenser behandlingen av personopplysningene dine i følgende tilfeller:

 • hvis du protesterer på behandlingen på grunnlag av Blomsterbua Mat og Vin legitime interesser, skal Blomsterbua Mat og Vin begrense all behandling av slike opplysninger i påvente av en bekreftelse på den legitime interessen
 • hvis du hevder at personopplysningene dine ikke er korrekte, skal Blomsterbua Mat og Vinbegrense all behandling av slike opplysninger i påvente av bekreftelse på nøyaktigheten av personopplysningene
 • hvis behandlingen er ulovlig, kan du motsette deg sletting av personopplysningene og istedenfor be om at bruken av personopplysningene begrenses
 • hvis Blomsterbua Mat og Vin ikke lenger behøver personopplysningene, men må beholde dem for å forsvare lovfestede rettigheter

Hvordan kan du utøve rettighetene dine? 
Vi har oppnevnt et personvernombud som behandler forespørslene dine i henhold til ovennevnte rettigheter. Ta kontakt på post@blomsterbuamatogvin.no.

Hvis du mener at Blomsterbua Mat og Vin har behandlet personopplysningene dine på en måte som ikke er korrekt, kan du kontakte oss. Du har også rett til å klage til en tilsynsmyndighet.

Oppdatering av våre retningslinjer for personvern: 
Det kan hende vi må oppdatere dette dokumentet. Den nyeste versjonen er alltid tilgjengelig på nettsidene våre. Vi vil opplyse om viktige endringer i våre retningslinjer, for eksempel formålet med å bruke personopplysningene dine, hvem kontrolløren er eller vedrørende rettighetene dine.